chalazae آلمان برنامه اسرائیل اسرائیل

chalazae: آلمان برنامه اسرائیل اسرائیل نتانیاهو برنامه ریزی صدراعظم آلمان بین الملل

گت بلاگز خوزستان انتشار اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی پنج شهر اندیمشک

اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده است انتخابات شوراهای اسلامی 5 شهر تابعه اندیمشک از سوی روابط عمومی و کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات این شهرستان منتشر شد.

انتشار اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی پنج شهر اندیمشک

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از اهواز؛ در اجرای ماده 51قانون انتخابات و ماده 56آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اندیمشک می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و دِه در روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1396برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اندیمشک به شرح زیر می باشد:

1-خانم عفت احتشام فرزند رضا کد نامزد 124
2-آقای محمد احسانی فرزند صیداحمد کد نامزد 125

عبارات مهم : فرزند
3-آقای محمد احمدپور مشهور به بهروز فرزند ابوالقاسم کد نامزد 126
4-آقای بهمن احمدزاده مشهور به بهمن پاپی فرزند صید کد نامزد 127
5-آقای آرش ادیب زاده فرزند محمود رضا کد نامزد 128
6-آقای عطااله آرزم فرزند نورالدین کد نامزد 141
7-آقای آرزوی بزرگ آرمان مهر فرزند نادعلی کد نامزد 142
8- آقای منصور آشتاب فرزند راه علی کد نامزد 145
9- آقای حسن الیاسی فرزند حسین کد نامزد 146
10-آقای محمد امیری پارسا مشهور به نورمحمد فرزند پرویز کد نامزد 148
11-آقای فضل اله باقری مشهور به حاج آقا یعقوب وند فرزند مصطفی کد نامزد 151
12-آقای ایلبگیر پاپی فرزند سلیمان کد نامزد 154
13-آقای حجت پاپی فرزند علیمراد کد نامزد 156
14- زن شهین پاپی فرزند علی کد نامزد 157
15-آقای گودرز پارسامهر فرزند کلمراد کد نامزد 158
16-آقای محمدعلی جعفری فرزند غلامعلی کد نامزد 161
17-آقای بهمن جلالی زاده فرزند مرادی کد نامزد 162
18-خانم پریسا جم فرزند ایرج کد نامزد 164
19-خانم لیلی چهارلنگ فرزند علیمردان کد نامزد 168
20-خانم صغری حاجیوندالیاسی فرزند ملک محمد کد نامزد 169
21-خانم مرضیه حسن خانی تهرانی فرزند علیرضا کد نامزد 171
22- زن سمیه حسین وند فرزند صیف قلی کد نامزد 172 –
23-آقای سید علی حسینی مشهور به سید فرزند سید محمد ولی کد نامزد 174
24-آقای یوسف حسینی طریفی فرزند رحمان کد نامزد 175
25-آقای مهران حیدرنژاد فرزند علاء کد نامزد 176
26-آقای امین حیدری فرزند جمشید کد نامزد 179
27-آقای سجاد حیدری فرزند مراد کد نامزد 181
28-آقای علی مروت خادمی راد فرزند علیداد کد نامزد 182
29-آقای اسماعیل خادمی زاده فرزند مصطفی کد نامزد 184
30-خانم سیما خوش سیمای فرزند علی کد نامزد 185
31-آقای اعظمی دارش مشهور به دارش فرزند کاظم کد نامزد 186
32-آقای سعید دوستی مشهور به مهندس دوستی فرزند داراب کدنامزد 189
33-آقای یوسفعلی رادپور مشهور به یوسف ماکنالی فرزند بخشی کد نامزد 192
34-آقای محمد رحیمی منجزی مشهور به مهران فرزند موسی کد نامزد 194
35-آقای عبدالرضا رشنو فرزند عبدالعلی کد نامزد 195
36-آقای جمشید رشنوی فرزند شیرمراد کد نامزد 196
37-آقای محمود رضائی فرزند سهراب کد نامزد 197
38-آقای عباس رضوانی فرزند احمد کد نامزد 198
39-آقای اسحق رومی پور مشهور به منصور فرزند کریم کد نامزد 212
40-آقای مسعود زارع فرزند علی کد نامزد 214
41-آقای میثم سجادی منش فرزند جمشید کد نامزد 217
42-آقای علیرضا شکوریان فرزند غلامرضا کد نامزد 218
43-خانم الهام شهاوند فرزند حمزه کد نامزد 219
44-آقای رضا شهریان سگوندی فرزند موسی کد نامزد 242
45-خانم ثریا شهنشاهی فرزند لطفعلی کد نامزد 245
46-خانم لیلی صابری نژاد فرزند محمد کد نامزد 246
47-آقای سعادت عبدولی فرزند رضا کد نامزد 248
48-خانم معصومه عزیزی فرزند بوعزیز کد نامزد 249
49-آقای نورالدین علیمرادی فرزند سیف علی کد نامزد 251
50 -خانم زهره فرنودی نیا فرزند دوستعلی کد نامزد 252
51-آقای اسد فلاح فرزند اکبر کد نامزد 254
52-آقای محمد فلاح فرزند حسن کد نامزد 256
53-آقای افشین قاسمیان فرزند محمد کد نامزد 257
54-آقای امین قلاوند فرزند امان اله کد نامزد 258
55-آقای فرزاد قلاوند فرزند رحمن کد نامزد 259
56-خانم فرنگیس قلاوند مشهور به طافی فرزند عزیز کد نامزد 261
57-خانم نرگس قلاوند فرزند جهانبخش کد نامزد 262
58-آقای فرامرز قلاوندی فرزند مهدی کد نامزد 264
59-خانم مریم قلی نژاد فرزند حجت کد نامزد 267
60-آقای مهدی قیطاسی فرزند حسین کد نامزد 268
61-آقای محمود کاظم لو فرزند محمد کد نامزد 269
62-آقای محمدرضا کاویانی پور مشهور به کاویانی فرزند قاسم کد نامزد 271
63-آقای سعید کلان زاده فرزند مطلب کد نامزد 276
64-آقای ایمان کوثری نیا فرزند مهدی کد نامزد 278
65-آقای علی گل اندام مشهور به روزعلی فرزند داوود کد نامزد 279
66-آقای نعمت لطفی فرزند عبدلی کد نامزد 282
67-آقای احسان محبی فر فرزند پرویز کد نامزد 284
68-آقای مهدی محتشمی نیا فرزند علیشا کد نامزد 285
69-آقای محمدحسین مختاری فر مشهور به مختاری-محمد مختاری-حسین مختاری فرزند علی کد نامزد 287
70-آقای امین مدهنی فرزند مهدی کد نامزد 291
71-آقای بابک مرادی فرزند اله یار کد نامزد 292
72-آقای فرامرز مرادی مطلق فرزند عزیزعلی کد نامزد 294
73-آقای نعمت اله مریدی فرزند فرج اله کد نامزد 295
74-آقای منصور منصوری نسب فرزند علی راست کد نامزد 296
75-آقای محمد موحدی فرد فرزند شیرعباس کد نامزد 297
76-آقای سیدمحسن موسوی فرزند سید بهرام کد نامزد 298
77-آقای نورالدین میدانی کیش فرزند علی کد نامزد 412
78-آقای عزت میرزاوند فرزند صید کد نامزد 414
79-آقای سید ابراهیم میرعالی فرزند خسرو کد نامزد 416
80-آقای علی جان میری فرزند صیداحمد کد نامزد 419
81-آقای امیرحسین نامجو مشهور به قدرت میردورقی فرزند راعلی کد نامزد 421
82-آقای ستار نجف ونددریکوند فرزند جهانگیر کد نامزد 424
83-آقای اصغر نصیری فرزند توکلی کد نامزد 425
84-آقای عباس علی نقدی الیاسی مشهور به عباس الیاسی-الیاسی فرزند پادار کد نامزد 426
85-آقای داود هاشمی فرزند هاشم کد نامزد 427
86-آقای مهدی یعقوب وند فرزند احمد کد نامزد 429
87-آقای محمدعلی یگانه فرزند غلامرضا کد نامزد 451
بر اساس این آگهی نظر به اینکه تعداد اعضای مهم شورای اسلامی شهر اندیمشک هفت نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذ رای حداکثر اسامی هفت نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اندیمشک در اجرای ماده 52قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز بعد از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است . -شکایاتی قابل پیگیری خواهد بود که به استناد تبصره 1ذیل ماده 70آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان مشمول بر نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
* آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر آزادی
1-آقای مصطفی اعظمی فر فرزند صفر کد نامزد 15
2-آقای حاتم بالائی فرزند حسین کد نامزد 16
3- آقای احمد بالو فرزند صمد کد نامزد 17
4-آقای علی رضا بهداروند فرزند امیرحسین کد نامزد 18
5-آقای نعمت بهراموند فرزند کرم خدا کد نامزد 19
6-آقای احمد بیرانوند فرزند رضا کد نامزد 21
7-آقای هدایت بیرانوند فرزند غلام کد نامزد 24 –
8-آقای محمد جافرپور فرزند صفقلی کد نامزد 26
9-آقای محمد خضوعی نیا فرزند احمد کد نامزد 27
10-آقای فرزاد رحیمی فر فرزند ابراهیم کد نامزد 28
11-آقای محمدرضا زارع فرزند حسین کد نامزد 29
12-آقای صیدمحمد سگوند مشهور به صمه خو فرزند شیخ محمد کد نامزد 41
13-آقای محمد صالحی فر فرزند نعمت اله کد نامزد 42
14-آقای سجاد طرفی فرزند قاطع کد نامزد 45
15-خانم مهتاج طهماسبی مشهور به بهداروند فرزند بگشیر کد نامزد 46
16-آقای محمد کرد فرزند ابراهیم کد نامزد 48
17-آقای محمد مریدی فرزند محمدعلی کد نامزد 49
18-آقای برزو مولائی نژاد مشهور به کیومرث فرزند بخش دار کد نامزد 51
تعداد اعضای مهم شورای اسلامی شهر آزادی پنج نفر اسـت.
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیدروبه
1-آقای صمد الواری فرزند محمدجان کد نامزد 15
2-آقای حسن بهارنژاد مشهور به بهاروند فرزند عبدالعلی کد نامزد 16
3-آقای صمد بهاروند فرزند سبزخدا کد نامزد 17
4-خانم فاطمه بهاروند فرزند سبزبیده کد نامزد 18
5-آقای محمد بهاروند فرزند قدرت اله کد نامزد 19
6-آقای عنایت چناری فرزند ولی کد نامزد 24
7-آقای محسن حیدری فرزند غلامرضا کد نامزد 25
8-آقای مهیاد داودبهاروندی فرزند علی صفر کد نامزد 26
9-آقای ابراهیم دریکوند فرزند شریف کد نامزد 27
10-آقای مولا شکاری میر فرزند عبدالحسین کد نامزد 41
11-خانم زینب قلاوند فرزند عبدالرحمن کد نامزد 42
12-آقای علیرضا مینویی فرزند عبدالکربم کد نامزد 48
13-خانم مهتاب نجف ونددریکوندی مشهور به سمیرا فرزند ناصر کد نامزد 51
تعداد اعضای مهم شورای اسلامی شهر بیدروبه پنج نفر اسـت.
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر چم گلک
1-خانم فاطمه احمدی پور فرزند اله مراد کد نامزد 15
2-آقای حجت اله الیاسی فرزند حسین کد نامزد 16
3-آقای رحیم الیاسی مشهور به عزیزی فرزند حاجی بابا کد نامزد 17
4-خانم فاطمه الیاسی فرزند اله مراد کد نامزد 18
5-آقای علی باقری فرزند شیخ حسین کد نامزد 19
6-آقای رحمان پادارالیاسی مشهور به پایداری-حبیبی-الیاسی فرزند غلام عباس کد نامزد 21
7-آقای امین حبیبی مشهور به الیاسی – رحیمی فرزند علی شاه کد نامزد 24
8-خانم لیلا حسین وند فرزند علی کد نامزد 25
9-آقای مراد حسینوند مشهور به پاپی مراد فرزند جمعه کد نامزد 26
10-آقای رسول حسینوندمرادی فرزند علی حسین کد نامزد 27
11-آقای علی محمد حسینی مشهور به سید علی فرزند سلطان محمد کد نامزد 28
12-خانم زهرا دهقانی شوی فرزند کوچک علی کد نامزد 29
13-خانم زینب دهقانی شوی فرزند ناد علی کد نامزد 41
14-آقای اسفندیار راهی الیاسی مشهور به نوروزی فرزند علی حسین کد نامزد 45
15-آقای هادی رشیدی اصل فرزند حسن کد نامزد 46
16-آقای حمید رضائی فرزند مراد کد نامزد 47
17-آقای اکبر سزاری همانکوه فرزند فاضل کد نامزد 49
18-آقای روح اله سزاری همانکوه فرزند نجف قلی کد نامزد 51
19-خانم مهرانگیز عبدی صالح آبادی فرزند حسین کد نامزد 52
20-آقای مهدی عیسوندمحمودی فرزند محمد کد نامزد 56
21-خانم نساء عیسوندمحمودی فرزند رجب کد نامزد 57
22-آقای جعفر فیضی فرزند امیر کد نامزد 58
23-آقای کورش کردی فرزند علی کد نامزد 59
24-آقای بهروز کلیوندرضائی فرزند سالار کد نامزد 61
25-آقای علی کلیوندمختاری مقدم فرزند حسین کد نامزد 62
26-آقای پژمان مختاری مقدم فرزند حسین کد نامزد 64
27-آقای مهران مهرآفرین مشهور به بیرانوند فرزند مرادعلی کد نامزد 65
28-آقای سیدکورش میرعالی مشهور به هاشمیان فرزند علی محمد کد نامزد 67
تعداد اعضای مهم شورای اسلامی شهر چم گلک پنج نفر اسـت.
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر حسینیه
1-آقای علی پناه بروم وند فرزند محمد کد نامزد 15
2-آقای پیروز بهادر فرزند میرزاعباس کد نامزد 16
3-آقای توکل بیرانوند فرزند محمد کد نامزد 18
4-آقای محمد بیرانوند فرزند کرم رضا کد نامزد 19
5-آقای سیداحمد جورمهر فرزند سید جمال کد نامزد 21
6-خانم سمانه حاجی پور فرزند محمد کد نامزد 24
7-آقای حامد حاجی زاده فرزند فریدون کد نامزد 25
8-خانم آزاده حامدی فر فرزند مهدی کد نامزد 26
9-آقای داریوش زرین هوا الوار مشهور به بیرانوند فرزند قاضی کد نامزد 27
10-خانم لیلا سام پور مشهور به افسانه پیرولی بیرانوند فرزند جهانگیر کد نامزد 29
11-آقای فرشاد شیخ قلاوند فرزند حیدر کد نامزد 41
12-آقای مهدی کله جوئی الوار فرزند شیرولی کد نامزد 42
13-آقای اکبر گل شاهی فرزند محمود کد نامزد 45
14-آقای مرتضی گل شاهی فرزند غلام شا کد نامزد 46
15-آقای عماد میرعالی مشهور به دادوند فرزند شاهپور کد نامزد 47
16-آقای روح اله نیک دل فرزند پیرمراد کد نامزد 48
17-آقای علی نیک دل الوار مشهور به علی مردان فرزند پیرمراد کد نامزد 49
تعداد اعضای مهم شورای اسلامی شهر حسینیه پنج نفر اسـت.

انتهای پیام/و

واژه های کلیدی: فرزند | انتخابات | بیرانوند | شورای اسلامی | انتخابات شورای اسلامی | انتخابات شوراهای اسلامی | انتشار اسامی | داوطلبان انتخابات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog